top of page

微信: Mili8715    

注意事项

1、支持现金,微信,支付宝,USDT支付
2、(酗酒的不接),(不带套的不接)
     (玩东西和镶珠子的不接)
     刻意拔套或偷拍者,赔偿相应治疗费
     及个人精神损失费!并永久黑名单!
     以上几种情况公司概不接待!
     如隐瞒实情约单,不退还任何费用!
3、见面不满意可以退换,距离远的需要
​     支付车费
4、预约时间下午4点开始!!!  
     上门时间晚上7点~凌晨4点
     白天约的请提前一天预约  

“请妥善保管好个人物品,如有遗失,不承担任何责任”

价格/时间

1、单次=1小时1次
2、包夜=6小时3次
   (妹子不同,时间和次数会有不同)
     包夜晚12点30后开始,如果要
     提前开始需要支付更多费用。
3、妹子的价格有所不同 点击女孩图片
     有价格

韩国首尔私人订制

bottom of page